Commercial Feedback

   
02/2018

Twee jonge ondernemingen, WebCrunch en Pareto, kozen het Accentis Business Center als nieuwe thuisbasis.

Accentis en nieuwbouwprojecten? Graag bevestigen we in april as. van start te gaan met twee nieuwbouwprojecten ter uitbreiding van onze twee grote sites:

  • Lier (België): een bedrijfshall van ca. 750 m² in combinatie met polyvalente ruimte waaronder kantoren van ca. 1.500 m².
  • Campus (Slowakije): een bedrijfsgebouw bestemd voor productie en logistiek eveneens voorzien van kantoren van ca. 5.000 m².

Deze ontwikkelingen, met voorziene oplevering tegen jaareinde, volgen op de eerdere nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren, meer bepaald het bedrijfscomplex (ca. 25.000 m²) en de logistieke hallen (ca. 1.000 m² en ca. 1.500 m²) op de site Campus.

12/2017

Wij wensen U allen prettige eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2018!

In het Accentis Business Center te Lier verwelkomen we graag de firma BLICKLE als nieuwe gebruiker (145 m²).  Eveneens bevestigde SDWORX de geplande uitbreiding zodoende een kantoorunit van ca. 320 m² ter beschikking wordt gesteld.

TFC CABLES ondertekende een LOI voor de huur van een nieuw bedrijfsgebouw van ca. 4000 m² op onze site CAMPUS (Slovakije).  De oplevering van dit nieuwbouwproject is voorzien voor november 2018.

10/2017

AWS, één van de hoofdgebruikers van de site Pan Vavrecka, bevestigde de vernieuwing van zijn huurovereenkomst (opp. ca. 4.400 m²) voor een periode van 5 jaar!

De verkoopakte betreffende de laatste 2 onbebouwde percelen industriegrond te Overpelt werd verleden op 28 september 2017. Per heden behoudt Accentis Property Overpelt een volledig verhuurde (11.500 m²) industriële site met een totale grondoppervlakte van ca. 30.000 m².

Nieuwe introductiefilmpjes werden gecreëerd voor de site Campus en Pan Vavrecka (Slowakije). Deze kunnen bekeken worden via de desbetreffende gebouwfiches hierboven in 'Vastgoed in de kijker'.

09/2017

De hoofdgebruiker van het Accentis Business Center, Xeikon (Flint group), bevestigde de keuze voor de locatie LIER door middel van ondertekening van een nieuwe overeenkomst van ter beschikking stelling met einddatum 30/06/2027!

Eveneens te Lier wordt voor einde maand een vernieuwde bouwaanvraag voor het aanpalende perceel bouwgrond ingediend, met planning de nieuwbouwwerken (ca. 2.250 m² verhuurbare oppervlakte) begin volgend jaar aan te vatten.

07/2017
  • Wegens diverse problemen met hun nieuwbouwproject, bevestigt EANDIS wederom een verlenging van de huur van het pand Ter Waarde te Ieper tot einde 2018. Nadien is het onze intentie deze site te verbouwen naar individuele doch koppelbare units.
  • In het Accentis Business Center te Lier, zet SDWORX het licht op groen voor een uitbreiding van haar commerciële zetel.
  • Een eerste fase (aanleg kruispunt met circulatie) in de nieuwe ontsluiting van de uitbreidingszone Palenicky (Slovakije) wordt opgestart. Zodoende kan de industriële Campus site toekomstig uitbreiden met ca. 30000 m2!
06/2017

Voor de laatste 2 percelen industrieterrein te Overpelt (ca. 10000m2), werd een koop-verkoop verbintenis ondertekend met de firma SRS uit Neerpelt. Zij wensen aan te vangen met de ontwikkeling van een eerste industriehall dienstig voor de verhuur van “mini-units”.

05/2017

In onze site PAN-VAVRECKA (Slowakije) werd gestart met het verhuur klaar maken van de laatste beschikbare ruimtes, gelegen op de 2de verdieping. Na voltooiing alsook creatie van een bijkomende ontsluiting, heeft een horecabedrijf reeds toegezegd ca. 200m2 in gebruik te nemen voor de uitbating van een bedrijfskantine, wat een extra faciliteit genereert voor onze gebruikers. PAN-VAVRECKA telt een kleine 14000 m2 verhuurbare oppervlakte. Onze gebruikers ‘AWS Slovakia’, ‘TFC Cables’, ‘Eastern Electronics’ en ‘Tonrec’, bieden tewerkstelling aan ongeveer 300 personen!

04/2017

Accentis logistics & industrial” te Overpelt, noteert een volledig bezetting!
BLACK SHEEP PRODUCTIONS heeft de resterende units (515 m2 + 75 m2) in huur genomen

03/2017

Accentis Development (Sovakije) bevestigt de verkoop van ca. 50% van het industriële terrein Palenicky aan Inditex SRO. Deze koper voorziet in een ontwikkeling van ‘retail’ alsook kleinere ‘KMO units’, wat een gezonde aanvulling kan bieden aan het door ons geëxploiteerde industriële en logistieke aanbod. Het behouden deel van het Palenicky terrein werd reeds ingetekend als uitbreidingszone (ca. 30000 verhuurbare oppervlakte) van de Campus site. Het gebruik van de bestaande circulatiefaciliteiten alsook aansluitpunten voor energie, is een belangrijke troef in een verdere en rendabele ontwikkeling. De opbrengst van deze verkoop wordt deels aangewend voor schuldafbouw en deel geprovisioneerd voor de toekomstig geplande ontwikkeling.

Bekijk onze Slovaakse sites via